ITEGAL é unha empresa ga- lega de telecomunicacións con sede social en Lugo que entrega servizos de internet, telefonía móbil e servizos avanzados para empresas, con centraliñas intelixentes. Dispón ademais dunha plataforma propia de televisión con 80 canais, con...